Warning: include(lista.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/kolikje.cz/kolikje.cz/index.php on line 45

Warning: include(): Failed opening 'lista.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/kolikje.cz:/www/kolikje.cz-tmpdir') in /www/kolikje.cz/kolikje.cz/index.php on line 45

Kolik je hodin? Právě je

Kolik je aut v ČR?

K 30. červnu 2006 bylo v ČR registrováno přes 5,5 milionu motorových vozidel. Z toho bylo 4 036 815 ks osobních automobilů.

Kolik je akr?

Akr je anglická jednotka plochy. Akr ve V. Británii je 43,560 čtverečných stop nebo 4,840 čtverečných yardů. Pro Evropu platí, že 1 akr = 4 046,86 m2.

Kolik je bilion?

Bilion je základní číslovka, která v Evropě znamená milion milionů, 1 000 000 000 000 čili 1012. V anglicky mluvících zemích však billion (bn) znamená 1 000 000 000, 109> čili naši miliardu.

Kolik je planet?

Sluneční soustava má oficiálně 8 planet. Dělí se na dvě skupiny: 4 vnitřní planety zemského typu (Merkur, Venuše, Země, Mars) a 4 obří plynné planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun).

Kolik je uživatelů internetu?

Odhaduje se, že internet v současné době využívá 1 114 274 426 lidí, tedy asi pětina světové populace. Nejvíce lidí využívá internet v Asii (398 709 065).

Kolik je u nás cizinců?

K 30.6.2006 evidovalo Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR 295 955 cizinců. Trvalý pobyt mělo 125 849 těchto cizinců, ostatní typy pobytu pak 170 106 cizinců.

Kolik je obyvatel v ČR?

Česká republika měla k 1.1.2006 celkem 10 251 079 obyvatel. Z toho 5 002 648 byli muži a 5 248 431 ženy. V počtu obyvatel se ČR řadí na 78. místo na světě.

Kolik je druhů rostlin?

Uznávaný botanik Rafaël Govaerts odhaduje, že na světě je přibližně 421 968 druhů rostlin, z toho nejvíce v Jižní americe a Asii.

Kolik je lidí na zemi?

Odhaduje se, že v současné době žije na zemi přibližně 6,7 miliardy obyvatel. Počet stoupá přibližně o tři lidi za sekundu/261 za minutu. V únoru 2006 dosáhl počet 6,5 miliardy.

Kolik je gigabajt?

Gigabyte (čti gigabajt), někdy též gigabajt, značí se GB, je buď 109 (= 1 000 000 000) bytů (pro dekadický systém) nebo 230 (= 1 073 741 824) bytů, pokud použijeme binární (a častější) soustavu.
Zdroje: www.internetworldstats.com, www.census.gov, www.czso.cz, cs.wikipedia.org, www.ian.cz